BoligNu.com er skabt ud fra det synspunkt at alle der køber bolig i dag er på nettet. Vi har derfor ingen forretning i bymidten og vi bruger ikke en masse penge på annoncer i diverse aviser.

Vi lever på alle andre områder op til den traditionelle opfattelse af en god ejendomsmæglervirksomhed med god service og et effektivt salgsarbejde med vores sælger i centrum.

Vi kan derfor tilbyde et fast lavt salær og dermed sikre et større overskud til vores sælgere.